е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-23 / 14.3.2017 г.

Публично състезание: "Текущ ремонт на административна сграда на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq.rar 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 14.3.2017 г.

Публикувано на: 14.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Протокол №1 № / 19.4.2017 г.

Публикувано на: 19.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 27.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratqvane.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 22.5.2017 г.

Публикувано на: 22.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка - прекратяване № / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prekratqvane.pdf 27.1.2021 г.