е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-35 / 11.3.2020 г.

Борсова сделка чрез борсов посредник, с продавач на гориво за отопление франко Община Никопол и звената на бюджетна издръжка на територията на общината.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-35 / 11.3.2020 г.

Публикувано на: 11.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 964643.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 12-35 / 12.3.2020 г.

Публикувано на: 12.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 127032020135449.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-35 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договори1.rar 20.1.2021 г.

Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС № 12-35 / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 968616.pdf 20.1.2021 г.