е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-7 / 19.11.2019 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за социални услуги от резидентен тип - Община Брезник"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniya.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifikaciya.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Приложения № / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения.xls 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-195 / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informaciya.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-7 / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-208 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SROK CSURT.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № / 17.12.2019 г.

Публикувано на: 17.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol CSURT.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 146 / 30.12.2019 г.

Публикувано на: 30.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor hrani CSURT.pdf 17.3.2021 г.