е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-3 / 3.4.2017 г.

"Доставка и инсталиране на Софтуер и информационна табела за отчитане на енергийни данни в сградата на Общинска администрация Лом"по проект "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри дол и административната сграда на Община Лом", финансиран по ПРОГРАМА BG04 "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ" грантова схема BG04-02-03 на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 с програмен оператор Министерство на енергетиката.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol dost softuer.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 89.pdf 30.7.2021 г.