е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-7 / 3.8.2018 г.

"Доставка, чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж, детски градини, детски ясли, детска млечна кухня и социални заведения с делегирани от държавата дейности на територията на Община Лом" по шест обособени позиции: o Обособена позиция № 1: "Месо и месни продукти, риба, яйца" o Обособена позиция № 2: "Консерви, сухи бобови, зърнени" o Обособена позиция № 3: "Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди" o Обособена позиция № 4: "Мляко и млечни продукти, майонеза, маргарин" o Обособена позиция № 5: "Хляб и хлебни изделия" o Обособена позиция № 6: "Различни хранителни продукти"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie D 7.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie D 7.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 4 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi.zip 28.11.2021 г.

Документация за участие № 5 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецфикация ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 1.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 6 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 2.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 7 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 3.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 8 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 4.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 9 / 8.8.2018 г.

Публикувано на: 08.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 5.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 10 / 9.8.2018 г.

Публикувано на: 09.08.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS 6.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 11.9.2018 г.

Публикувано на: 11.09.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 d7.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni d7.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_D_7.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_D_7.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD_D_7.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 16 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 44.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 17 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl porachka D-7.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП1 № 208
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 208 _OP_1.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП2 № 210
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 210 OP 2.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП3 № 214
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_214_OP_3.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП4 № 211
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 211 OP 4.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП5 № 215
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 215 OP 5.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 25.10.2018 г.

Публикувано на: 25.10.2018 г.
Коментар: Договор за ОП6 № 212
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 212 OP 6.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 24 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_1_hrani_.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 25 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_2_hrani_.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 26 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_3_hrani_.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 27 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_4_hrani_.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 28 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_5_hrani_.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 29 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_OP_6_hrani_.pdf 28.11.2021 г.