е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-78 / 16.1.2018 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Ивайловград.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци ел. енергия 2018.docx 20.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 3 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 4 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.1.2021 г.

Други документи № 5 / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) fakturi EVN.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 12.3.2018 г.

Публикувано на: 12.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление ток.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 7 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 20.1.2021 г.

Протокол № 8 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 20.1.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 23.4.2018 г.

Публикувано на: 23.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-11.pdf 20.1.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 12 / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скл. договор ток.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № 13 / 25.2.2020 г.

Публикувано на: 25.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за приключен ток.pdf 20.1.2021 г.