е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-78 / 16.1.2018 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Ивайловград.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.4.2018 г.
Файлове актуални към: 22.4.2018 г.

Документация за участие № 1 / 16.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 22.4.2018 г.

Документация за участие № 2 / 16.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци ел. енергия 2018.docx 22.4.2018 г.

Решение за откриване на процедура № 3 / 16.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.4.2018 г.

Обявление № 4 / 16.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.4.2018 г.

Други документи № 5 / 16.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) fakturi EVN.pdf 22.4.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 12.3.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление ток.pdf 22.4.2018 г.