е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-19 / 11.8.2017 г.

Обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОПс предмет: ["Избор на изпълнител за осигуряване на информация и комуникация в рамките на проект "BG16RFOP001-1.029-0002 - Интегриран градски транспорт на град Дупница, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изработване на дипляни, календари и бележници" Обособена позиция № 2: "Организиране на събития, публикации, изработване на табела, билборд, интернет банер, рекламни материали"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva IGT.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Информация за публикувана обява в АОП по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.AOP.IGT.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska_specifikacia.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Проект на Договор по обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_na_dogovor_obpozicia1.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Проектна Договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) proekt_na_dogovor_obpozicia2.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Образци за попълване към поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci.docx 26.1.2021 г.

Други документи № / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 42-01-95/2/ от 21.08.2017 г. / 21.8.2017 г.

Публикувано на: 21.08.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. dop. srok.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 13.9.2017 г.

Публикувано на: 13.09.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol ot publichnost.pdf 26.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.12.2017 г.

Публикувано на: 05.12.2017 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 pro uei.rar 26.1.2021 г.