е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП 89 / 14.11.2018 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за обект: "Спортни площадки и преустройство на част от сграда в зали за спортни дейности и фитнес за хора в неравностойно положение със санитарни помещения и съблекални към сградата на ЦСРИ, гр. Карнобат в УПИ I-2194, кв. 88" и упражняване на авторски надзор".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Обява № 1. / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Информация за обява № 2. / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана обява.pdf 30.7.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнителна информация.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 4. / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 30.7.2021 г.

Образци № 5. / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 30.7.2021 г.

Проект на договор № 6. / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 30.7.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 7. / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Информация за удължаване на първоначалния срок
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на първоначалния срок.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 8. / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Договор Дакарх ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Dakarh EOOD.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 10. / 15.1.2019 г.

Публикувано на: 15.01.2019 г.
Коментар: Приложения към договор с Дакарх ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojeniq kym dogovor Dakarh EOOD.pdf 30.7.2021 г.