е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП16 / 1.10.2015 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Ивайловград, във връзка с обществена трапезария за 17 бенефициенти, финансирана от сдружение с нестопанска цел: "Благотворителен фонд -проф. д-р Желязко Христов, Д.М.""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.10.2018 г.
Файлове актуални към: 22.10.2018 г.

Публична покана № 2 / 1.10.2015 г.

Публикувано на: 01.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP-hrani3.pdf 22.10.2018 г.

Документация за участие № 1 / 1.10.2015 г.

Публикувано на: 01.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia-Hrani3.rar 22.10.2018 г.

Протокол № 3 / 16.10.2015 г.

Публикувано на: 16.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-hrani-3.pdf 22.10.2018 г.

Договори за изпълнение № / 23.10.2015 г.

Публикувано на: 23.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 22.10.2018 г.