е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-42 / 28.6.2018 г.

"Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Царевци, с. Тръстиково и с. Синдел, Община Аврен" по обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Решение за откриване № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 27.1.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 27.1.2021 г.

Проекти № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проектна документация.rar 27.1.2021 г.

Други документи № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 27.1.2021 г.

Образци № / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 27.1.2021 г.

Протокол № / 30.7.2018 г.

Публикувано на: 30.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 27.1.2021 г.

Протокол № / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 27.1.2021 г.

Решение за избор № / 10.8.2018 г.

Публикувано на: 10.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 1.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП № 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП № 2.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 18.2.2019 г.

Публикувано на: 18.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП № 3.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 11.6.2019 г.

Публикувано на: 11.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП 1.pdf 27.1.2021 г.