е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-37 / 6.12.2016 г.

"Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект BG05M2OP001-3.001-0017 "Заедно сме по-добри", по Оперативна програма "Наука и образование за интеллигентен растеж"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 6.12.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva publichnost.doc 18.1.2018 г.

Обявление № 2 / 6.12.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 6.12.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 18.1.2018 г.

Протокол № 4 / 9.2.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2018 г.

Договори за изпълнение № 5 / 17.3.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 18.1.2018 г.