е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-1 / 17.1.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ С ПРЕДМЕТ: Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2020-2022 г. по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Коментар: Образец оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Коментар: Покана до заинтересовани лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до заинтересованите лица.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.1.2020 г.

Публикувано на: 17.01.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация и за 3 ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia rehabilitacia.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Оферта Автомагистрали Хемус
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оферти Автомагистрали Хемус.rar 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Оферта Браво-строй
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оферти Браво строй.rar 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Оферта Булплан Инвест
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оферти Булплан Инвест.rar 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Коментар: Оферта Евросистемс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оферти Евросистемс.rar 25.1.2021 г.