е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2016-0002 / 11.3.2016 г.

Изработване на Общ устройствен план на Община Угърчин

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333333373130
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-ОУП 2016.doc 25.1.2021 г.

Други документи № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Planovo_zadanie_OUPO_Ugarchin_12.03.2015 (3).doc 25.1.2021 г.

Други документи № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pismo mk 0800-372-29.07.2013.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pismo mk 0800-1451-12.06.2015.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pismo mk 0800-1554-08.12.2014.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pismo riosv 3866-08.042015.pdf 25.1.2021 г.

Други документи № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pismo riosv 3866-09.07.2013.pdf 25.1.2021 г.

Методика № / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика.doc 25.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 276/11.03.2016 г. / 11.3.2016 г.

Публикувано на: 11.03.2016 г.
Стойност: 120 000,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение откриване.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 22.4.2016 г.

Публикувано на: 22.04.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3206/27.06.2016 г. / 27.6.2016 г.

Публикувано на: 27.06.2016 г.
Коментар: Писмо отваряне плик №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПИСМО ЦЕНИ.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № №2/27.06.2016 г. / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 25.1.2021 г.

Протокол/доклад № №3/13.07.2016 г. / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 25.1.2021 г.

Решение по чл.38 за завършване на процедура № №800/18.07.2016 г. / 19.7.2016 г.

Публикувано на: 19.07.2016 г.
Коментар: Решение №800/18.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ПК.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 41-113/30.08.2016 г. / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОУП.pdf 25.1.2021 г.