е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-54 / 12.4.2016 г.

избор на финансова институция за придоставяне на дългосрочен банков кредит на община роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2018 г.
Файлове актуални към: 21.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор - Копие.pdf 21.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 12.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 покана.fed 21.1.2018 г.

Документация за участие № 2 / 12.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 18. Проекто-договор - актуален.docx 21.1.2018 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 21.1.2018 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 СЪОБЩЕНИЕмедии.docx.p7m 21.1.2018 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) B3_2016_1_5610.xls 21.1.2018 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. Документация.doc 21.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 14.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка.rar 21.1.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.4.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 21.1.2018 г.

Договори за изпълнение № / 13.5.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 21.1.2018 г.