е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-54 / 12.4.2016 г.

избор на финансова институция за придоставяне на дългосрочен банков кредит на община роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор - Копие.pdf 17.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 17.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 СЪОБЩЕНИЕмедии.docx.p7m 17.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) B3_2016_1_5610.xls 17.1.2021 г.

Документация за участие № / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. Документация.doc 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 покана.fed 17.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.4.2016 г.

Публикувано на: 12.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 18. Проекто-договор - актуален.docx 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Нова папка.rar 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.4.2016 г.

Публикувано на: 25.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.5.2016 г.

Публикувано на: 13.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 17.1.2021 г.