е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-9 / 22.1.2018 г.

Открита процедура:"Изпълнение на строително - монтажни работи по проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: "BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк - Орцево", "BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково" "BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище", на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Docuemtaciq SMR.rar 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 1.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 2.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 4.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 5.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 6.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 3-Част Геодезия.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 3-Част Пътна - Обяснителна записка.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 3-Част Пътна-Чертежи.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 3-Част Пътна-Чертежи3.rar 15.1.2021 г.

Проекти № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Обособена позиция 3-Част Пътна-Чертежи2.rar 15.1.2021 г.

Информация при производство по обжалване № / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 23.2.2018 г.

Публикувано на: 23.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания за попълване на еЕЕДОП.rar 15.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 20.4.2018 г.

Публикувано на: 20.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratqvane.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка - прекратяване № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vyzlojena porachka.pdf 15.1.2021 г.