е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-11 / 17.9.2019 г.

Строителство на обект: "Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река, общ. Сухиндол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) методика за оценка.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОДОПРОВОД-ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ.doc 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец Проект Договор 1.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТСп_СМР_водопровод_Сухиндол.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Сухиндол - KSS Vod Byala reka.xls 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1-1660-605-BJALA-REKA-ViK-SIT.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2-1660-605-BJALA-REKA-ViK-mp(1).pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3-1840-605-BJALA-REKA-ViK-NP-1-2-5.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4-1510-605-BJALA-REKA-ViK-NP-3-7-8-9.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4-1510-605-BJALA-REKA-ViK-NP-3-7-8-9.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 5-1150-605-BJALA-REKA-ViK-NP-4-6-10-11.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 6-590-605-BJALA-REKA-ViK-NP-12 - DETAJLI).pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TITUL-BJALA-REKA.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОБД-4.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zap-bjala-reka-ViK.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОБД-1.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОБД-2.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОБД-3.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОБД-5.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ВОБД-6.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Геодезия -1.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Геодезия -2.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Геодезия -3.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Противопожарна безопасност.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 17.9.2019 г.

Публикувано на: 17.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПУСО.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 3.10.2019 г.

Публикувано на: 03.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otgovor vapros.pdf 18.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol - 1.pdf 18.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 1.11.2019 г.

Публикувано на: 01.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol - 2.pdf 18.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 18.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № / 7.11.2019 г.

Публикувано на: 07.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение избор изпълнител.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 16.12.2019 г.

Публикувано на: 16.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 18.1.2021 г.