е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-13 / 25.8.2016 г.

"Периодична доставка на хранителни продукти за Дом за възрастни хора с физически увреждания, Домашен социален патронаж, Защитено жилище, Дейност "Столове", Целодневни детски градини, Детска млечна кухня и "Осигуряване на топъл обяд" на територията на община Бяла в четири обособени позиции".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 408 от 31.08.2016г. Уникален номер на поръчката в РОП 00541 - 2016 - 0011
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 2400 - 392 от 31.08.2016г. Краен срок за получаване на оферти 26.09.2016г. - 17:00; Отваряне на офертите: 27.09.2016г. - 11:00ч.;
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 30.7.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 14.10.2016 г.

Публикувано на: 14.10.2016 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 442 от 27.09.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла , съдържащ констатациите, относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5 / 27.10.2016 г.

Публикувано на: 27.10.2016 г.
Коментар: Обявление изх. № РД 9100 - 46 от 27.10.2016г. за отваряне и оповестяване на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за отваряне на ценови предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 2 № 6 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 442 от 27.09.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 3 № 7 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 442 от 27.09.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Доклад на комисия № 8 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Доклад на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 442 от 27.09.2016 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 9 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 519 /09.11.2016г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП № 1.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 10 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 520/09.11.2016г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП № 2.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 11 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 521/09.11.2016 г за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно, замразено и консервирано състояние"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 12 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 522/09.11.2016г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, захарни изделия, тестени изделия, хляб, подправки и други"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител ОП № 4.pdf 30.7.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 13 / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 558/02.12.2016г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за изменение на влязло в сила Решение № РД 0700 - 520/09.11.2016г. в частта за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца".
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнителОП2 Изменено.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-95/02.12.2016г. за обособена позиция № 1 "Месо, месни продукти и риба" и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП № 1.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 -96/02.12.2016г. за обособена позиция № 3 "Плодове и зеленчуци в прясно, замразено и консервирано състояние" и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП № 3.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20-97/02.12.2016г. за самостоятелно обособена позиция № 4 "Варива, пакетирани стоки, захарни изделия, тестени изделия, хляб, подправки и други" и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП № 4.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 17 / 6.12.2016 г.

Публикувано на: 06.12.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за ОП № 1, ОП № 3 и ОП № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 101/20.12.2016г. и приложения към него - за обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 19 / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за обособена позиция № 2 "Мляко, млечни продукти и яйца"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 20 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключен договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен договор ОП1.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 21 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключен договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен договор ОП2.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 22 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключен договор ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП3.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 23 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключен договор ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП4.pdf 30.7.2021 г.