е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 36 / 12.5.2017 г.

"Извършване на независим финансов одит по време на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект: BG16RFOP001-2.001-0141 "Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Техническа спецификация № 1. / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikacia.pdf 22.1.2021 г.

Обява № 2. / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 22.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3. / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopulnitelna informacia 2.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 22.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 22.1.2021 г.

Информация за обява № 6. / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacia za obqva.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 7. / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8. / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR ANED KONSULT EOOD.pdf 22.1.2021 г.