е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-3 / 10.4.2020 г.

Изпълнение на СМР на ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брезник - ВТОРИ ЕТАП"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация вода.pdf 25.1.2021 г.

Образци № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 25.1.2021 г.

Техническа документация № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 BREZNIK -VIK II ETAP.rar 25.1.2021 г.

Техническа документация № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 BREZNIK-GEPDEZIQ II ETAP.rar 25.1.2021 г.

Техническа документация № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PATNA BREZNIK-II ETAP.rar 25.1.2021 г.

Техническа документация № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 VOBD - BREZNIK II ETAP.rar 25.1.2021 г.

Обявление № 0300-91 / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление вода.pdf 25.1.2021 г.

Решение за откриване № ПС-3 / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение вода.pdf 25.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № ВП-232 / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie promyana.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 1 № / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 28.8.2020 г.

Публикувано на: 28.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000162.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 25.1.2021 г.

протокол 3 № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 25.1.2021 г.

Доклад № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Утвърдителен протокол.pdf 25.1.2021 г.

Решение за класиране № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 531.pdf 25.1.2021 г.