е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-6 / 13.4.2017 г.

Изпълнение на СМР дейности по проект ж.к.Бистрица - реконструкция на уличната мрежа, тротоари, междублоковите пространства, съоръжения за младежи по оперативна програма региони в растеж, приоритетна ос устойчиво и интегрирано градско развитие, процедура по изпълнение на ИПГВР 2014-2020 Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435303835
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentaciq 13.04.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Техническа спец.rar 25.1.2021 г.

Други документи № / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Проекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 проекти.rar 25.1.2021 г.

Решение за откриване № 12 / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 25.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-6 (1) / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 4.5.2017 г.

Публикувано на: 04.05.2017 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01939.pdf 25.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: Разяснение по постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie2.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1 SMR Bistrica1.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni SMR Bistrica.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П Р О Т О К О Л 2 СМР Бистрица.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 SMR Bistrica.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad SMR Bistrica.pdf 25.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 23 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie smr bistrica.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Съобщение до "Галчев инженеринг" ЕООД за получено Решение 23/01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение до галчев.docx 25.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqlv.vuzl.poruhka SMR bistrica.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор с приложения.rar 25.1.2021 г.