е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-137 / 26.11.2019 г.

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА "СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС" В УПИ № XXIII, КВ. 112, М. "ЛЪДЖА"-ИВАЙЛОВГРАД, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩ. ИВАЙЛОВГРАД,ОБЛ. ХАСКОВО"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление1.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № 2 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekt.rar 18.1.2021 г.

Обявление № 4 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-31.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 2.3.2020 г.

Публикувано на: 02.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление спортна площадка.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 5.3.2020 г.

Публикувано на: 05.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление спортна площадка.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7 / 6.1.2021 г.

Публикувано на: 06.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8 / 6.1.2021 г.

Публикувано на: 06.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 9 / 6.1.2021 г.

Публикувано на: 06.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 6.1.2021 г.

Публикувано на: 06.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 18.1.2021 г.