е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-9 / 11.6.2020 г.

"Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2020 г.
Файлове актуални към: 3.7.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 495/12.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 3.7.2020 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 3.7.2020 г.

Документация за участие № 3. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 4. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 1.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 5. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 2.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 6. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 3.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 7. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 4.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 9. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Горица - част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Горица - част 2.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 10. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Горица - част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Горица - част 3.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 11. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проек с. Господиново - част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Господиново - част 1.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 12. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Господиново - част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Господиново - част 2.zip 3.7.2020 г.

Проекти № 8. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Горица - част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Горица - част 1.zip 3.7.2020 г.