е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-9 / 11.6.2020 г.

"Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 495/12.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 4. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 1.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 5. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 2.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 6. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 3.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 7. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Дюлино - част 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Дюлино - част 4.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 9. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Горица - част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Горица - част 2.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 10. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Горица - част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Горица - част 3.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 11. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проек с. Господиново - част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Господиново - част 1.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 12. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Господиново - част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Господиново - част 2.zip 30.7.2021 г.

Проекти № 8. / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект с. Горица - част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект с. Горица - част 1.zip 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 13. / 10.7.2020 г.

Публикувано на: 10.07.2020 г.
Коментар: Разяснения изх. № РД 9100 - 39/10.07.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 14. / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед РД 07 00 -560/20.07.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Решение за прекратяване № 15. / 9.10.2020 г.

Публикувано на: 09.10.2020 г.
Коментар: Решение изх. № РД 0700 - 703/09.10.2020г. за прекратяване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 16. / 29.12.2020 г.

Публикувано на: 29.12.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 1031/29.12.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 30.7.2021 г.