е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-6 / 20.12.2019 г.

Организация и управление на проект: "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 -102/23.12.2019г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации ОУП.pdf 18.5.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 18.5.2021 г.

Образец на оферта № 3. / 23.12.2019 г.

Публикувано на: 23.12.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3.Индикативна оферта.docx 18.5.2021 г.

Оферти № 4. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 1275/31.12.2019г. Ретона ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 18.5.2021 г.

Оферти № 5. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 -1272/31.12.2019г. Адвайзърс ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 18.5.2021 г.

Заповед избор № 6. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 12/09.01.2020г. за определяне на разхода
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед избор.pdf 18.5.2021 г.