е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обява за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 12-42 / 18.3.2020 г.

Капиталова програма:: "Ремонт на елементи от градската инфраструктура".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-42 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva_1 2020.pdf 20.1.2021 г.

Образци № 12-42 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request 2020.zip 20.1.2021 г.

Образци № 12-42 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 20.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-42 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-4219032020085104.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № 12-42 / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 20.1.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-42 / 31.3.2020 г.

Публикувано на: 31.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-4231032020085453.pdf 20.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-42 / 8.4.2020 г.

Публикувано на: 08.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол-програма КР (1).pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-42 / 13.4.2020 г.

Публикувано на: 13.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор за възлагане на обществена поръчка.pdf 20.1.2021 г.