е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-147 / 6.3.2020 г.

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. "Л. Каравелов" - гр. Ивайловград - Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа - от ос.т. 374а до ос.т. 355а - с дължина 480 метра"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 2 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - ул. Л. Каравелов.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти .pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 7 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 8 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Доклад № 9 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 11 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация скл. договор 1.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-71.pdf 19.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 7.1.2021 г.

Публикувано на: 07.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 19.1.2021 г.