е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-147 / 6.3.2020 г.

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. "Л. Каравелов" - гр. Ивайловград - Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа - от ос.т. 374а до ос.т. 355а - с дължина 480 метра"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 2.4.2020 г.
Файлове актуални към: 2.4.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 2.4.2020 г.

Обявление № 2 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 3 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 4 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация - ул. Л. Каравелов.pdf 2.4.2020 г.

Документация за участие № 5 / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 2.4.2020 г.