е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-27 / 19.2.2018 г.

Пряко договаряне: "Доставка на гориво за МПС за нуждите на община Белица за една година"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 19.2.2018 г.

Публикувано на: 19.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie G.pdf 28.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.4.2018 г.

Публикувано на: 02.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 27.3.2019 г.

Публикувано на: 27.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izpylnen.pdf 28.1.2021 г.