е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-8 / 1.2.2018 г.

Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом" по 6 (шест) обособени позиции: Обособена позиция №1: ПГ "Найден Геров"; Обособена позиция №2: СОУ "Д.Маринов" (малка сграда); Обособена позиция №3: I ОУ "Н. Първанов"; Обособена позиция №4: ЦДГ 7 "Калинка" в т.ч. детска ясла 1; Обособена позиция №5: II ОУ "К. Фотинов"; Обособена позиция №6: III СОУ "Отец Паисий"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u8.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie U-8.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKUMENTACIQ U8.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Техническоа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS U8.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_ocenka i nadzor_Lom_OPRR.zip 24.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 5.2.2018 г.

Публикувано на: 05.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_ocenka_nadzor_Lom_OPRR.doc 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_U_8.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 28.5.2018 г.

Публикувано на: 28.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 продължение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_PRODALJ_U_8.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 7.6.2018 г.

Публикувано на: 07.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie otvarqne ceni U-8.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Протокол 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 5.pdf 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 14 / 6.7.2018 г.

Публикувано на: 06.07.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 33.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл. 44 от ЗОП до Ен Екип ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_chlen 44_OP_En_Ekip.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 16.7.2018 г.

Публикувано на: 16.07.2018 г.
Коментар: Съобщение по чл. 44 от ЗОП до Булинженеринг ТС ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_chlen 44_OP_Bulingenering_TS.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP 1.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP 2.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 19 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP 3.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 20 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP 4.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP 5.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Договор ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP 6.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 23 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl por U-8.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 24 / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) U8 pr. d9g. op2.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 25 / 1.10.2020 г.

Публикувано на: 01.10.2020 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogov_U_8_2018_OP_6_.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 26 / 7.1.2021 г.

Публикувано на: 07.01.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr. dog 173_.pdf 24.1.2021 г.