е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-4 / 15.1.2015 г.

00384-2015-0001 „Зареждане с горива - дизелово моторно гориво, бензин А95, газ-пропан бутан, на МПС и градинска техника на Община Бяла Слатина, чрез използване на карти за регистрация и авторизация на покупките /безналично плащане/”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.1.2015 г.

Публикувано на: 15.01.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 16.1.2015 г.

Публикувано на: 16.01.2015 г.
Коментар: Договор за борсово представителство
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor za borsovo predstavitelstvo.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 16.1.2015 г.

Публикувано на: 16.01.2015 г.
Коментар: Технически спецификации към борсов договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska specifikaciq.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 25.2.2015 г.

Публикувано на: 25.02.2015 г.
Коментар: Договор с изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: плащания по договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) special oil.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Коментар: плащания за м.Април
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Special oil (2).pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: плащания за м.Май
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Special oil.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СПЕЦИАЛОЙЛ.xls 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СПЕЦИАЛ ОЙЛ 31.07.2015.xls 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: плащания за м. Август
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СПЕЦИАЛ ОЙЛ ООД.xls 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 16.10.2015 г.

Публикувано на: 16.10.2015 г.
Коментар: плащания за м. Септември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СПЕЦИАЛ ОЙЛ.xls 25.1.2021 г.