е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-7 / 22.12.2015 г.

"Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на администрацията на община Лом, по две обособени позиции, както следва: 1. ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на канцеларски материали и формуляри"; 2. ПОЗИЦИЯ № 2: "Доставка на консумативи за печатащи, копирни и компютърни устройства и периферия"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_DKM_new.zip 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 11.1.2016 г.

Публикувано на: 11.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 20.1.2016 г.

Публикувано на: 20.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_5_ATS_Bulgariq.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 21.1.2016 г.

Публикувано на: 21.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_5_ATS.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 21.1.2016 г.

Публикувано на: 21.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_9_Mivolta.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 7 / 2.2.2016 г.

Публикувано на: 02.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 от ЗОП.doc 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 3.2.2016 г.

Публикувано на: 03.02.2016 г.
Коментар: по договор № 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_9_21.01.2016.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 29.3.2016 г.

Публикувано на: 29.03.2016 г.
Коментар: по договор № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_5_20.01.2016.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 30.4.2016 г.

Публикувано на: 30.04.2016 г.
Коментар: по договор № 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_9_21.01.2016.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 30.6.2016 г.

Публикувано на: 30.06.2016 г.
Коментар: по договор № 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_9_21.01.2016.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: по договор № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_5_20.01.2016.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: по договор № 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_5_20.01.2016.docx 20.6.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: по даговор № 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_9_21.01.2016.docx 20.6.2021 г.

Други документи № 14 / 3.11.2016 г.

Публикувано на: 03.11.2016 г.
Коментар: инфо по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП- за приключване на договор 9.docx 20.6.2021 г.