е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-26 / 16.2.2018 г.

Публично състезание: "Изпълнение на доставка на оборудване по проект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните обекти: o СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - град Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dostavka Uchilishte.rar 15.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.4.2018 г.

Публикувано на: 19.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 15.1.2021 г.

Протокол №1 № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 15.1.2021 г.

Решение № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 15.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 27.7.2018 г.

Публикувано на: 27.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка - прекратяване № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za nevyzlagane.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP1.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor OP3.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.9.2020 г.

Публикувано на: 10.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikuchen dogovor OP1.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 10.9.2020 г.

Публикувано на: 10.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor OP3.pdf 15.1.2021 г.