е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Договаряне без обявление ЗОП-ДбО-4 / 7.4.2015 г.

"Авторски надзор при изпълнение на проект: "Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Крива Бара - ІІ-ри етап и с. Буковец, общ. Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-4 / ПП-08-34 / 1 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура на договаряне без обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-08-34 Решение Авторкси Надзор - ВиК - II.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-4 / ПП-08-35 / 2 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-08-35 Покан Авторкси Надзор - ВиК - II.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ДбО-4 / ПП-08-35 / 3 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Коментар: Покана и образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покан Авторкси Надзор - ВиК - II.doc 5.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № ЗОП-ДбО-4 / 4 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Становище на АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище АОП АН ВиК-II.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ДбО-4 / 5 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад Авторски надзор - ВиК - II.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ДбО-4 / 6 / 15.4.2015 г.

Публикувано на: 15.04.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител Авторкси Надзор - ВиК - II.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ДбО-4 / 7 / 24.4.2015 г.

Публикувано на: 24.04.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Автнорски надзор - ВиК - II.pdf 5.1.2021 г.