е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-12 / 22.1.2018 г.

Публично състезание:"Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Белица, свързани с управление и отчитане на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: "BLG1020/ II-84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица-Краище-Лютово-Бабяк-Орцево" , "BLG1021/ II-8406 / Белица - лет. Семково", "BLG1024/BLG1020, жп гара Белица - Лютово /Краище -Горно Краище" на територията на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 27.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 23.1.2018 г.

Публикувано на: 23.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciq K.rar 27.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie K.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие - изменена № / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentaciq K.pdf 27.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za prekratqvane.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie.pdf 27.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка - прекратяване № / 20.2.2018 г.

Публикувано на: 20.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za pr.pdf 27.1.2021 г.