е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-37 / 11.7.2019 г.

Обява с предмет: "Изработка и доставка на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Дупница" по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо.публ.обява.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор по ОП -2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на Договор пътна маркировка ОП - 2.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Проект на договор по ОП -1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на Договор пътна маркировка ОП - 1.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 42-01-126 / 11.7.2019 г.

Публикувано на: 11.07.2019 г.
Коментар: Обява с предмет: "Изработка и доставка на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Дупница" по две обособени позиции.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява - Пътна маркировка.pdf.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти по обособена позиция №2 и промяна на датата и часа на отваряне на офертите и по двете обособени позиции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.udulj,Ob.pozia 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_27.08.2019.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Коментар: Договори с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovori s prilojenie.rar 20.6.2021 г.