е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка 2 / 26.7.2019 г.

1. "Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: "Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Средно училище "Христо Ботев", гр. Ивайловград" 2. "Консултантски услуги по управление и отчитане на проект:"Изграждане на Многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" , УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино" 3. "Консултантски услуги по управление и отчитане на проект:"Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 2 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 26.7.2019 г.

Публикувано на: 26.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovo predlojenie.doc 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 5.8.2019 г.

Публикувано на: 05.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 5 / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол консултанти - пазарни.pdf 20.6.2021 г.