е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-83 / 25.9.2018 г.

"Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карнобат по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Проект на договор № 5. / 18.9.2018 г.

Публикувано на: 18.09.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.pdf 15.1.2021 г.

Решение № 1. / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 15.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 15.1.2021 г.

Документация № 3. / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 4. / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 15.1.2021 г.

Решение № 6. / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение РД 716 за прекратяване на процедурата.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 7. / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.