е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 18.2.2020 г.

Авторски надзор Ремонт и благоустрояване ДГ Зора гр. Роман и обсобен агрупа с. Камено поле

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 18.2.2020 г.

Публикувано на: 18.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спесификация.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 30.4.2020 г.

Публикувано на: 30.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) CCF_000005.pdf 27.1.2021 г.