е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-11 / 8.4.2016 г.

Публична покана №4/08.04.2016г. "Избор на специалисти за предоставяне на социални услуги и провеждане на супервизия на персонала, предоставящ социалните услуги, в Център за независим живот - гр. Бяла Слатина" по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Избор на психолог", Обособена позиция № 2 "Избор на рехабилитатор", Обособена позиция № 3 "Избор на здравен асистент" и Обособена позиция № 4 "Избор на специалист за провеждане на супервизия на персонала" по проект "Център за независим живот в Община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc. podbor-0.rar 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 26.4.2016 г.

Публикувано на: 26.04.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол(1).doc 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Договор ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор специалисти ОП-1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Договор ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор специалисти ОП-2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Коментар: Договор ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор специалисти ОП-3.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 26.7.2016 г.

Публикувано на: 26.07.2016 г.
Коментар: Договор ОП-4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Специалисти ОП-4.pdf 25.1.2021 г.