е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-18 / 18.5.2018 г.

Събиране на оферти с обява №6/18.05.2018г. "Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за ремонт на общинска образователна инфраструктура - сгради на детска градина "Радост" гр. Бяла Слатина и упражняване на авторски надзор".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за ОТТЕГЛЯНЕ!
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за ОТТЕГЛЯНЕ.pdf 19.5.2021 г.