е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-76 / 10.1.2018 г.

Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Ивайловград и общинските предприятия и структури по две обособени позиции. Обособена позиция №1: Доставка на строителни материали и консумативи за нуждите на община Ивайловград и общинските предприятия и структури. Обособена позиция №2: Доставка на строителни материали - цимент за нуждите на Общинско предприятие "Спектър"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2018 г.
Файлове актуални към: 18.1.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 1 / 10.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 18.1.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 10.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava.pdf 18.1.2018 г.

Документация за участие № 3 / 10.1.2018 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.1.2018 г.