е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-21 / 2.5.2019 г.

"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект BG16M1OP002-4.003-0013 "Укрепване на свлачища в кв. "Боруна", град Лом, за "Организиране и провеждане на публични събития и публикации"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva U 21-.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq_U_21.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_U_21.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.5.2019 г.

Публикувано на: 02.05.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.zip 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Информация за удължаване срока на обявата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info u21.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 6 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved u21.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Коментар: Съобщение за удължаване срока на обявата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie u21.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 8 / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Коментар: Утвърден протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 u21.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 18.6.2019 г.

Публикувано на: 18.06.2019 г.
Коментар: Договор 115
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR_115.pdf 30.7.2021 г.