е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО7-2018 / 20.12.2018 г.

"Авариен ремонт на покрива на читалище "Съзнание", гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС_авариен ремонт НЧ покрив_dtt rev.xlsx 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Проекти - част Архитектура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Архитектура.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Проекти - част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част ПБЗ.rar 25.1.2021 г.

Проекти за обекта № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Проект - част конструктивна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Част Конструктивна.rar 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация - авариен ремонт покрив НЧ_dtt rev.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор_авариен ремонт НЧ_dtt rev.doc 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява_читалище съзнание.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 20.12.2018 г.

Публикувано на: 20.12.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спец._читалище.pdf 25.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 16.1.2019 г.

Публикувано на: 16.01.2019 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1_авариент ремонт.pdf 25.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 11.2.2019 г.

Публикувано на: 11.02.2019 г.
Коментар: Протокол № 2 на комисия за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2_авариен ремонт.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 5.4.2019 г.

Публикувано на: 05.04.2019 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор № 31_СМР_покрив_заличени подписи.rar 25.1.2021 г.