е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0600-48 / 24.9.2014 г.

Аварийно -възстановителни работи на покрив на сграда на кметството и зала за тържествени случай в с. Синьо бърдо

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 0600-48/1/ / 24.9.2014 г.

Публикувано на: 24.09.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация покрив.rar 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0600-48 / 5.11.2014 г.

Публикувано на: 05.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокл 1 от 27.10.2014.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0600-48 / 12.11.2014 г.

Публикувано на: 12.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол3.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0600-48 / 12.11.2014 г.

Публикувано на: 12.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0600-48 / 12.11.2014 г.

Публикувано на: 12.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 17.1.2021 г.

Гаранции № 0600-48 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за освободена гаранция за участие.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № / 23.12.2014 г.

Публикувано на: 23.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация за сключен договор.fed 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0600-48 / 23.12.2014 г.

Публикувано на: 23.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 17.1.2021 г.

Гаранции № 0600-48 / 29.12.2014 г.

Публикувано на: 29.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ ГАРАНЦИИ.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 0600-48 / 13.7.2015 г.

Публикувано на: 13.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор.fed 17.1.2021 г.

Гаранции № 0400-48 / 21.7.2015 г.

Публикувано на: 21.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) освободена гаранция.jpg 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0600-48/1/ / 12.10.2015 г.

Публикувано на: 12.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПОКРИВ С. БЪРДО.pdf 17.1.2021 г.