е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-3 / 26.11.2019 г.

"Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Детски заведения, Домашен Социален Патронаж и Осигуряване на топъл обяд в община Брусарци - 2020 г. по шест обособени позиции: " Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия; " Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца; " Обособена позиция № 3: Млечни продукти; " Обособена позиция № 4: Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти и напитки; " Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци; " Обособена позиция № 6: Препарати.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 - ПС-41 / 1 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на ПС хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 - ПС-42 / 2 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Обявление за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване на хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 3 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-хранителни 2019-2020.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 5 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Стойностна спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Стойностна спецификация общ. Брусарци-2020.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 / 6 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: Административни сведения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Административни сведения.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-3 4 / 26.11.2019 г.

Публикувано на: 26.11.2019 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 8 / 30.12.2019 г.

Публикувано на: 30.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от комисия Хранителни 2020.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 9 / 30.12.2019 г.

Публикувано на: 30.12.2019 г.
Коментар: Протокол № 2 от комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от комисия Хранителни 2020.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-3 / ПС-46 / 7 / 30.12.2019 г.

Публикувано на: 30.12.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-46-Съобщение за отваряне на ценови предложения-хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / 10 / 31.12.2019 г.

Публикувано на: 31.12.2019 г.
Коментар: Окончателен протокол на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен Протокол от комисия Хранителни 2020.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-3 / ПС-47 / 11 / 31.12.2019 г.

Публикувано на: 31.12.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнители
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител Хранителни 2020.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 12 / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Коментар: Договор № 6 по ОП 1- хляб и тестени изделия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 6 по ОП 1 -хляб и тестени.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 13 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Договор № 7 по ОП 2 - месо и месни продукти, риба и яйца
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 7 по ОП № 2-месо и месни продукти.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 14 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Договор № 8 по ОП 3 - млечни продукти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 8 по ОП № 3-млечни продукти.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 15 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Договор № 9 по ОП 4 - варива и консерви
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 9 по ОП № 4-варива.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 16 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Договор № 10 по ОП 5 - плодове и зеленчуци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 10 по ОП № 5-плодове и зеленчуци.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-3 / 17 / 6.2.2020 г.

Публикувано на: 06.02.2020 г.
Коментар: Договор № 11 по ОП 6 - препарати
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 11 по ОП № 6-препарати.pdf 5.1.2021 г.