е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-14 / 16.2.2017 г.

Пряко договаряне: "Доставка на гориво за МПС за нуждите на община Белица за една година"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433333433
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Договор за борсово посредничество № / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor borsovo posrednichestvo.pdf 17.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 16.2.2017 г.

Публикувано на: 16.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 17.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 12.4.2017 г.

Публикувано на: 12.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 38-0417.doc 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 38-0617.doc 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 38-0717.doc 17.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchen dogovor.pdf 17.1.2021 г.