е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-20 / 21.5.2015 г.

"Предоставяне на геодезически услуги за нуждите на Община Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 21.5.2015 г.

Публикувано на: 21.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_Geodezitsheski_2015.zip 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ptotokol_1_geodeziq.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 25.6.2015 г.

Публикувано на: 25.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_geodeziq.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 8.7.2015 г.

Публикувано на: 08.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 23.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_131_08.07.2015.docx 23.1.2021 г.