е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-58 / 14.4.2016 г.

Доставка на 104 броя /метални/Специализирани контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" с Вместимост - 1100 л "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.4.2016 г.

Публикувано на: 14.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 контейнери.rar 17.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 17.1.2021 г.

Други документи № 4 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) тех. предложение.jpg 17.1.2021 г.

Други документи № 5 / 15.6.2016 г.

Публикувано на: 15.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) предлагана цена.jpg 17.1.2021 г.