е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 117 / 16.5.2019 г.

"ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА НАСТИЛКА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: "Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка на улица "Манастирска", кв. Лъджа, гр. Ивайловград от осова точка 678 до осова точка 469 Обособена позиция № 2: Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка: улица "Славянска", кв. Лъджа, гр. Ивайловград

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 3 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 4 / 16.5.2019 г.

Публикувано на: 16.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 13.6.2019 г.

Публикувано на: 13.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщени ценови предложения.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 6 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 8 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране № 9 / 20.6.2019 г.

Публикувано на: 20.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-11-20.06.2019.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 10 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация скл. договор водопровод.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 18.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 13 / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор Славянска.pdf 18.1.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 14 / 9.1.2020 г.

Публикувано на: 09.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор Манастирска.pdf 18.1.2021 г.