е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Обществена поръчка ВП-44 / 30.4.2015 г.

Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари, и част от ОПМ на територията на община Брезник по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Документация № / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 17.3.2021 г.

Образци към документацията № / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 17.3.2021 г.

Обявление № 03-00-59 / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie.pdf 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ВП-44 / 30.4.2015 г.

Публикувано на: 30.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.3.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № ВП-46 / 7.5.2015 г.

Публикувано на: 07.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie promiana asf.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 8.6.2015 г.

Публикувано на: 08.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № / 8.6.2015 г.

Публикувано на: 08.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavl_cenovi_oferti.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-61 / 16.6.2015 г.

Публикувано на: 16.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie klasirane i izbor.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № / 27.7.2015 г.

Публикувано на: 27.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dogowori.rar 17.3.2021 г.