е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-25 / 1.11.2018 г.

пазарни консултацииРемонт и благоустрояване на ДГ"Зора" гр. Роман и обособена група с. Камено поле ,община Роман"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 КС.rar 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 6 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЕНВАЙРО КЛИЙН ЕООД.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 7 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНМАТ СОФИЯ ЕООД.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 8 / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЛУКСОР 2009 ЕООД.pdf 21.1.2021 г.