е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-5 / 16.12.2014 г.

"Организиране на обучения и извършване на дейности по информация и публичност". Обществената поръчка е по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Обучения по ключови компетентности"; Обособена позиция №2 "Осигуряване на информация и публичност" по проект "Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Публична покана № 1 / 16.12.2014 г.

Публикувано на: 16.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 16.12.2014 г.

Публикувано на: 16.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.7z 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 22.12.2014 г.

Публикувано на: 22.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsnenie_obs_bolyarovo.jpg 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 4 / 14.1.2015 г.

Публикувано на: 14.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №12 от дата 29.01.2015г..pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №13 от дата 29.01.2015г..pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 7 / 30.1.2015 г.

Публикувано на: 30.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие от дата 30.01.2015г..doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 8 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за участие от дата 17.02.2015г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 16.3.2015 г.

Публикувано на: 16.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 16.03.2015.doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 27.3.2015 г.

Публикувано на: 27.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 27.03.2015.doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 9.4.2015 г.

Публикувано на: 09.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 09.04.2015.doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 07.07.2015.doc 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 7.7.2015 г.

Публикувано на: 07.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 07.07.2015г..doc 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПЛАЩАНИЯ по процедурата - 17.07.2015.doc 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 15 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 17.07.2015г..doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 16 / 28.7.2015 г.

Публикувано на: 28.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции за изпълнение от дата 28.07.2015г..doc 19.5.2021 г.